Par mumsSākumsKāpēc mēsPartneriLejupielādesKontakti


                                      Bīstamie atkritumi 


    Mums ir ADR sertificētas iekārtas, kas spēj savākt un nogādāt utilizācijai ar naftas produktiem piesārņotus ūdeņus. Savāktie šķidrumi tiek nodoti drošai un videi draudzīgai utilizācijai, lai bīstamie atkritumi nenonāktu vidē.

.             

                                          
   
     

Veicam bīstamo atkritumu savākšanu un nodošanu utilizācijai:

  • Tīrām degvielas uzpildes staciju eļļas ķērājus un lietus notekūdeņu cauruļvadus
  • Naftas produktu tvertņu tīrīšana
  • Ar naftas produktiem piesārņotu ūdeņu savākšana

     


                                                                    Sazinieties ar mums

                                       lai iegūtu plašāku informāciju par bīstamo atkritumu savākšanu!