About usНomeWhy usPartnersDownloadsContacts

Contacts

Rekvizīti

SIA „RADESS Ltd”

   VAT: LV4010342944      

Office:                                                                                    Main address:

Granita street 3/2, Riga,                                                              Ilukstes street 103/2-1, Riga,

LV-1057, Latvia                                                                           LV-1082, Latvia

   

A/S "Citadele banka"

kods: PARXLV22

SWIFT: LV83PARX0019022510001

  

Mob.: + 371 22 01 03 05     

Fax.: +371 67 59 73 53

e-mail: info@radess.lv

Darbinieki

Ilmārs Igaunis

amats: Valdes loceklis

 

tel.: +371 67587353

faks: +371 67597353

mob.: +371 29211499

epasts: ilmars@radess.lv

Iveta Pētersone

amats: Biroja vadītāja

.

tel.: +371 67587353

faks: +371 67597353

mob.: +371 22010305

epasts: info@radess.lv

Aldis Neija

amats: Projektu vadītājs

(pakalpojumi)

tel.: +371 67587353

fakss: +371 67597353

mob.: +371 25449666

epasts: radess@radess.lv

Airisa Krēsliņa

amats: Grāmatvede

 

tel.: +371 67587353

faks: +371 67597353

mob.: +371 26386044

epasts: 

Aivars Sveķis

amats: Pārdošanas vadītājs

te.: +371 67587353

fakss: +371 67597353

mob.: +371 28354675

epasts: aivars@radess.lv

Jautā mums

Vārds, uzvārds

E-pasts

Tālruņa nr.

Jautājums